Členská sekcia:

Login: 
Heslo: 
 

Aktuality

09.03 2018 

V sekcii pre členov  - pridané foto výsluhového označenia.

 

Sme už aj na fb.

Ponyexpress Slovensko

 

 

Na stránke členskej sekcie "Zápisnica zo zasadnutia rady XP z 25.3.2017

 

Na stránke."Oznamy-Aktuality"

je pozvánka na zasadnutie Rady XP 29.7.2017!

 

...

 
 

Charta Ponyexpress

 

 

1. Ponyexpress Corral sa riadi stanovami Westerners International CZ.

2. Členovia Corralu sa združujú v jednotlivých vetvách. Predák musí byť členom Corralu. Jazdcom sa rozumie           člen, ktorý odjazdil aspoň jeden ročník Československého Ponyexpressu. Predáci vetiev a strážca pokladu           tvoria Radu Corralu. Rada volí sheriffa Corralu, ktorý túto Radu riadi.

3. V mene Corralu je oprávnený jednať sheriff. Strážca pokladu a predáci vetiev môžu jednať v prípade, že sú           splnomocnení sheriffom.

4. Príjmanie členov prebieha podľa stanov WI CZ a podmienok tejto Charty:

    - do jednotlivých vetiev príjma členov sherriff, alebo predák vetvy.

    - jazdec musí jazdiť najskôr ako greenhorn. O jazde greenhorna rozhodujú, na návrh predáka vetvy, jazdci               vetvy - hlasovaním.

    - na základe prvej jazdy bez prísahy rozhodne predák vetvy o pridelení štatútu jazdca

    - jazdci musia spĺňať "Desatoro jazdca Ponyexpressu!

    - členovia musia mať kladný vzťah k Ponyexpressu a svojím výzorom a správaním ho reprezentovať

    - platiť príspevky určené Radou

5. Desatoro jazdca Ponyexpressu:

      1. Jazdcom Ponyexpressu sa môže stať len westernový jazdec, ktorý spĺňa tieto podmienky:

          - westernová výstroj - klobúk, červená košeľa s dlhým rukávom, vysoké topánky

          - westarnová výzbroj - sedlo, uzdenie (páka, hacamore)

          - westarnový štýl jazdy - californký, texaský

          - prijazdenie koňa - neck reining

          - vzťah k westernovému jazdeniu

      2. Je starší ako 18 rokov ( mladší len v sprievode zákonného zástupcu), počas služby nepožíva alkohol

      3.  Má splnené všetky náležitosti člena a je poverený predákom vetvy na prepravu pošty - podpis prísahy

      4. Nesie plnú zodpovednosť za zdravie svoje i svojho koňa pri preprave a jazde s poštou.

      5. Podriadi sa pokynom svojích nadriadených. Po ukončení jazdy môže podať protest.

      6.Obsadí úsek so svojim koňom včas.

      7. Pozná perfektne svoj úsek a prevzatú poštu vezie vo dne či v noci.

      8. Je zodpovedný za bezpečnosť ľudí aj koní pri odovzdávke pošty.

      9. Pomer rýchlosti a bezpečnosti jazdy s poštou volí podľa svijích skúseností.

     10. V priebehu celej jazdy Ponyexpressu podriadi svoje konanie vo všetkých situáciách jedinému

           cieľu: "POŠTA MUSÍ BYŤ DORUČENÁ"

 

6. Rada Corralu rozhoduje o základných parametrochjazdy pre daný ročník a o ďalších akciách Corralu.

7. Predák zabezpečuje dodržiavanie zásad a pravidiel Charty na svojej vetve. Sheriff a predáci sú povinní             riešiť operatívne problémové situácie.

8. Post master Ponyexpressu zriadi a obsadí Post office, ktorý mu je určený radou Ponyexpressu

9. Všetky úseky jazdy s poštou musia jazdci jazdiť v uniforme Ponyexpressu ( červená košeľa).

10. Zvláštne ohodnotenie vykonáva , po schválení členskou základňou, predák vetvy, Rada Ponyexpressu,             alebo sheriff Corralu.

      - zvláštna cena Ponyexpressu

      - zvláštna cena Ponyexpressu s právom nosiť sheriffskú hviezdu

      - členstvo v Asociácii Ponyexprexx Museum.

 

Charta bola v tomto tvare v pletnosti do udelenia vlastnej právnej subjektivity. Do vytvorených stanov boli všetky body Charty prenesené.

 

 

© 2013 Ponyexpress Slovakia, autorské práva sú vyhradené. Created: G66 s.r.o.