Členská sekcia:

Login: 
Heslo: 
 

Aktuality

09.03 2018 

V sekcii pre členov  - pridané foto výsluhového označenia.

 

Sme už aj na fb.

Ponyexpress Slovensko

 

 

Na stránke členskej sekcie "Zápisnica zo zasadnutia rady XP z 25.3.2017

 

Na stránke."Oznamy-Aktuality"

je pozvánka na zasadnutie Rady XP 29.7.2017!

 

...

 
 

Preprava pošty        

   

 
 

         

 Aktuálne Post Offices na trase XP Slovensko

 

            Na celej trase jazdy XP v rámci Europy aj na území Slovenska sú zriadené na určených miestach Post Offices (poštové úrady), v ktorých v čase prejazdu jazdcov s poštou naši Post mastri (poštoví úradníci) prijímajú poštové zásielky, ktoré sú potom prepravené poštou XP. Zásielkou, ktorá môže byť poštou XP prepravená sa rozumie  iba  listová  zásielka  pohľadnicového  formátu.  Takúto  zásielku  je  možné 

v ktoromkoľvek Post Office XP podať a adresovať ju do celého sveta v čase prejazdu XP.

Zásielka musí obsahovať presnú adresu príjemcu a jazdci XP takúto zásielku dovezú do ktoréhokoľvek Post Office na trase v smere jazdy zadarmo. Zásielka nemusí byť označená poštovou známkou, adresát však musí zásielku v danom Post Office osobne vyzdvihnúť v čase príchodu jazdy XP.

Každá zásielka, adresovaná kamkoľvek do sveta bude prijatá a prepravená poštou XP bazplatne, pokiaľ bude na zásielke nalepená príslušná poštová známka podľa cenníka Slovenskej pošty. Ak na zásielke poštová známka nebude nalepená, Post master XP vyberie od podávajúceho poplatok v hodnote ceny poštovej známky podľa miesta adresáta a aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Ak   je  Post  Office  XP   riešený   poštovou   schránkou  (bez  post  mastra)  zásielky

z takejto schránky budú prepravené, len ak budú mať nalepenú príslušnú poštovú známku. 

Každá zásielka podaná v Post Office XP je označená pečiatkou prijímajúceho Post Office a tiež pečiatkou Post Office, v ktorom sa jej cesta na trase XP končí.

Každý Post Office XP zriadený na trase v čase prejazdu XP je riadne označený nápisom Post Office Pony Express, post master XP je oblečený v uniforme XP (červená košeľa, žltá šatka, westernový klobúk a čižmy). Post Office je otvorený najmenej tri hodiny pred plánovaným príchodom jazdcov s poštou. Okrem podania akejkoľvek   listovej   zásielky   je   možné   zakúpiť   v   ňom  pohľadnice  a  odznaky

s tématikou Pony Express.

Na každom Post Office sú v čase prejazdu XP k dispozícii informácie o podmienkach a možnostiach prepravy poštových zásielok, o aktuálnom umiestnení Post Offices na celej trase XP a taktiež každý Post master je schopný podať potrebné informácie o preprave pošty jazdcami XP.

 

         

Poštový úrad Pony Express v Košiciach a v Bratislave.

 

 

          Dôležité upozornenie - Pony Express prepravuje poštové zásielky iba raz ročne, ako romantickú pripomienku poštovej prepravy v dobe divokého západu. Umiestnenie Post Offices, dátum a čas prejazdu nájdete v sekcii Prejazd XP.

  

© 2013 Ponyexpress Slovakia, autorské práva sú vyhradené. Created: G66 s.r.o.